Finance

Pořízení bootstrapu

Akvizice bootstrapu zahrnuje nákup některých akcií cílové společnosti a poté financování nákupu zbytku firmy tím, že si vezmete půjčku, která tyto akcie použije jako zajištění. Termín může také odkazovat na použití hotovosti nebo jiných likvidních aktiv cílové společnosti ke splacení akvizičního dluhu, jakmile je nákupní transakce dokončena. Tento přístup minimalizuje počáteční financování potřebné k dokončení akvizice, ale existuje riziko, že kupující ztratí kontrolu nad transakcí, pokud nebude schopen splatit související půjčky, protože věřitel poté převezme akcie použité jako kolaterál.