Finance

Rozdíl mezi obchodním a finančním rizikem

Obchodní riziko je možnost, že provoz organizace nebo konkurenční prostředí způsobí, že bude generovat finanční výsledky, které jsou horší, než se očekávalo. Finanční riziko představuje možnost, že použití dluhu k financování operací bude mít negativní dopad na výdělky. Mezi těmito dvěma typy rizik vznikají následující rozdíly:

  • Obchodní riziko zahrnuje provozní a cenová rozhodnutí, zatímco finanční riziko zahrnuje možnosti financování týkající se způsobu financování organizace.

  • Obchodní riziko lze snížit pomocí dobře podložených rozhodnutí, zatímco finanční riziko lze snížit změnou kombinace financování tak, aby upřednostňoval větší podíl vlastního kapitálu před dluhem.

  • Obchodní riziko mění příjem z provozu, zatímco finanční riziko mění čistý příjem.

  • Obchodní riziko není ovlivněno, když se změní úrokové sazby, zatímco finanční riziko se výrazně zvýší, jak úrokové sazby rostou, a klesá, když úrokové sazby klesají.