Finance

Benchmarking

Benchmarking je proces porovnávání zásad, postupů, produktů a procesů podniku s těmi, které mají jiné firmy nebo se standardními měřeními. Výsledek procesu benchmarkingu zahrnuje následující:

  • Identifikace příležitostí ke zlepšení

  • Berouce na vědomí, jak se cílovým oblastem lépe daří peer společnostem

  • Vypracování plánu zlepšení výkonnosti

  • Přezkoumání výsledků a identifikace oblastí dalšího zlepšování

Řídící tým podniku se může rozhodnout zapojit se do benchmarkingu, pokud nemá základ pro srovnání pro určení, kde v účetní jednotce existují potenciální zlepšení.

Srovnávací test lze také použít, když má organizace řadu podobných samostatných operací, jako jsou maloobchodní prodejny nebo pobočky bank. V této situaci může společnost měřit výkon každého místa a pomocí těchto výsledků hodnotit umístění. Od těch s nízkým skóre se očekává, že srovná své výsledky s místy s vyšším skóre, aby určili, jak lze zlepšit výkon.