Finance

Definice ceníkové ceny

Ceníková cena je kótovaná nebo tištěná cena produktu nebo služby. Ceníkové ceny jsou uvedeny v katalozích a prodejních brožurách prodejců. Záměrem zveřejnění katalogové ceny je stabilizace cen účtovaných maloobchodníky za výrobky výrobce. Je to nejvyšší cena, kterou může zákazník za produkt očekávat; bez různých slev může být skutečná zaplacená částka podstatně nižší. Prodejce, který běžně prodává pod ceníkovou cenou, je klasifikován jako diskontér.

Prodejce vypočítá výši svých slev z katalogové ceny. Například společnost prodává fialový widget za 100 $ a nabízí 10% slevu, pokud kupující získá alespoň pět widgetů. Výše slevy se počítá jako ceníková cena 100 USD, vynásobená 90% a pěti jednotkami, což vede k čisté ceně 450 USD, přičemž objemová sleva je 50 USD.

Ceníková cena se někdy označuje jako maloobchodní cena doporučená výrobcem nebo MSRP. Je také známá jako doporučená maloobchodní cena neboli SRP.