Finance

Náklady na bankovní služby

Výdaje za poplatky za bankovní služby jsou název účtu, na kterém jsou uloženy všechny poplatky účtované bankou za běžné účty organizace. Tento samostatný účet je pravděpodobnější použít, když podnik udržuje velký počet kontrolních účtů a chce analyzovat náklady na jejich správu. Pokud je běžných účtů méně nebo jsou poplatky poměrně nízké, je pravděpodobnější, že poplatky za služby budou zaznamenány na účtu různých výdajů.