Finance

Deník peněžních příjmů

Deník peněžních příjmů je dceřinou knihou, ve které jsou zaznamenány tržby z hotovosti. Tento deník se používá k odložení objemu transakce z hlavní knihy, kde by jinak mohl zaplnit hlavní knihu. Deník obsahuje následující pole:

  • datum

  • Jméno zákazníka

  • Identifikace pokladního dokladu, který může být některý z následujících:

    • Číslo šeku zaplaceno

    • Jméno zákazníka

    • Zaplacená faktura

  • Sloupce debetů a kreditů pro zaznamenání obou stran každého záznamu; běžný vstup je debet v hotovosti a kredit na prodej

V tomto deníku může být velký počet záznamů, v závislosti na frekvenci hotovostních příjmů od zákazníků.

Zůstatek v deníku je pravidelně sumarizován do souhrnné částky a zaúčtován do hlavní knihy. Pokud někdo potřebuje prozkoumat konkrétní pokladní doklad, může začít v hlavní knize a poté přejít dolů do deníku pokladních dokladů, ze kterého může získat odkaz na konkrétní doklad.

Deník peněžních příjmů se nejčastěji nachází v systémech manuálního účetnictví. Tento koncept je v podstatě neviditelný v mnoha účetních softwarových balíčcích.