Finance

Definice drobné pokladní knihy

Drobná pokladní kniha je záznam drobných peněžních výdajů seřazených podle data. Ve většině případů je drobná pokladní kniha spíše skutečnou knihou než počítačovým záznamem. Kniha je tedy součástí systému manuálního vedení záznamů. V knize drobné hotovosti existují dva hlavní typy položek, kterými jsou debet za účelem zaznamenání hotovosti přijaté pokladní (obvykle v jednom bloku hotovosti v nepravidelných intervalech) a velký počet kreditů, které odrážejí výběry hotovosti z fond drobných peněz. Tyto kredity mohou být použity na takové transakce, jako jsou platby za jídlo, květiny, kancelářské potřeby, známky atd.

Trochu užitečnějším formátem je zaznamenávání všech debetů a kreditů do jednoho sloupce s průběžným zůstatkem hotovosti ve sloupci nejvíce vpravo, jak je znázorněno v následujícím příkladu. Tento formát je vynikajícím způsobem, jak sledovat aktuální částku drobné hotovosti zbývající po ruce.

Ukázka drobné pokladní knihy (průběžný zůstatek)