Finance

Definice mzdových záznamů

Mzdové záznamy obsahují informace o náhradách vyplácených zaměstnancům a případných srážkách z jejich výplat. Tyto záznamy potřebují zaměstnanci mezd k výpočtu hrubé mzdy a čisté mzdy zaměstnanců. Mzdové záznamy obvykle obsahují informace o následujících položkách:

 • Výplata úmrtí

 • Bonusy

 • Provize

 • Odpočty důchodů, dávek, charitativních příspěvků, obstavení, plánů nákupu akcií atd

 • Formuláře pro povolení přímého vkladu

 • Hrubé mzdy

 • Odpracované hodiny

 • Ruční platby šekem

 • Vyplacená čistá mzda

 • Sazby platů

 • Dovolená a / nebo nemocenské

Informace v mzdových záznamech se tradičně ukládají na papírové dokumenty, ale lze je zaznamenat také jako elektronické dokumenty.

Mzdové záznamy lze považovat za podmnožinu informací uložených v záznamech o lidských zdrojích, které mohou obsahovat podstatně více informací než položky vztahující se pouze k platům a srážkám zaměstnanců.

Časové období, po které musí být záznamy o mzdách uchovány, bude záviset na požadavcích vlády. Internal Revenue Service obvykle uvádí požadovanou dobu uchování v každém dokumentu, který vydává a který se zabývá problémy mzdové agendy. Obecně by měly být výpočty mezd uchovávány po dobu dvou let, zatímco kolektivní smlouvy by měly být uchovávány po dobu tří let.