Finance

Předpoklad váženého průměru toku nákladů

Předpoklad toku váženého průměru nákladů je metoda kalkulace, která se používá k přiřazení nákladů k zásobám a nákladů na prodané zboží. Podle tohoto přístupu se náklady na zboží dostupné k prodeji vydělí počtem jednotek vyrobených v daném období, aby se dospělo k průměrné ceně za jednotku. Toto množství je poté přiřazeno jednotkám prodaným v daném období a jednotkám zbývajícím na skladě. Tato metoda se používá pouze v případě, že je zaveden systém periodického inventáře.