Finance

Analytický přezkum

Auditor používá analytickou kontrolu k posouzení přiměřenosti zůstatků účtů. CPA to dělá porovnáním změn v zůstatcích účtů v čase, stejně jako porovnáním souvisejících účtů. Zde je několik příkladů analytických recenzí:

  • Pokud se během období kontroly zvýší prodej o 20%, měly by se pohledávky zvýšit o podobnou částku. Pokud je proporcionální změna pohledávek větší než nárůst tržeb, mohlo by to být způsobeno několika problémy, například sníženým úsilím o inkaso nebo poskytnutím úvěru zákazníkům nižší kvality. V obou případech je uvedena větší rezerva na nedobytné pohledávky.

  • Pokud bylo v posledních třech letech 10% inventáře prohlášeno za zastaralé, pak by poplatek za zastarání v aktuálním roce měl být přibližně stejný. Pokud je skutečná výše tohoto poplatku nižší než 10%, je možné mít podezření, že na skladě je stále neidentifikovaný zastaralý inventář.

  • Pokud došlo v minulém roce ke změně na výdajovém účtu o více než 25% a více než 5 000 USD, prozkoumejte důvod této změny.

Analytické kontroly mohou být velmi užitečné pro zvýraznění obecných oblastí, ve kterých jsou účetní závěrky nesprávné nebo kde byly transakce nesprávně klasifikovány. Jakmile analýza identifikuje oblasti zájmu, musí auditor provést další vyšetřování, aby mohl přesně určit zdroj základního problému.