Finance

Systém jednoduchého vstupu

Systém jednoduchého záznamu zaznamenává každou účetní transakci jediným záznamem do účetních záznamů, spíše než běžnější systém podvojného záznamu. Systém jednoduchého vstupu je zaměřen na výsledky podnikání, které jsou vykázány ve výkazu zisku a ztráty. Základní informace sledované v jednom systému jsou výplaty a příjmy z hotovosti. Záznamy o majetku a závazcích obvykle nejsou sledovány v jediném vstupním systému; tyto položky musí být sledovány samostatně. Primární formou vedení záznamů v jednom systému je pokladní kniha, což je v podstatě rozšířená forma šekového registru se sloupci, do kterých se zaznamenávají konkrétní zdroje a použití hotovosti, a místnost v horní a dolní části každého stránka, na které se zobrazí počáteční a konečný zůstatek. Příkladem pokladní knihy je: