Finance

Definice předplacené reklamy

Předplacená reklama je aktuální majetkový účet, ve kterém je uložena veškerá reklama, která byla zaplacena předem, ale dosud nebyla spotřebována. Jelikož jsou tyto náklady spotřebovány (například prostřednictvím televizních nebo internetových reklam), je příslušná část tohoto aktiva uznána jako reklamní náklady.

Pokud je množství předplacené reklamy malé, nemusí pro ni existovat samostatný účet hlavní knihy. Místo toho je aktivum zaznamenáno na účtu aktiva předplacených výdajů.