Finance

Definice data zveřejnění

Datum příspěvku se týká zápisu budoucího data na šek. Například někdo napíše šek s datem 31. března, i když aktuální datum je 15. března. Záměrem tohoto datovacího uspořádání je přinutit příjemce, aby počkal, až dorazí datum odeslání, než proplatí šek. Existují dva důvody, proč tak učinit:

  • Plátce v současné době nemá na svém běžném účtu dostatek hotovosti, a proto nastavuje budoucí datum v očekávání přidání dalších peněz na svůj běžný účet, které budou následně použity k financování šeku.

  • Plátce nemůže být obtěžován řadou plateb šeků příjemci a místo toho vystavuje všechny šeky najednou, přičemž každý šek je datován k pozdějšímu datu. Například nájemce mohl na začátku roku nájmu napsat svému pronajímateli 12 šeků, přičemž každý z nich měl datovat krytí platby šeku za každý následující měsíc roku. Pronajímatel je poté vyzván k proplacení šeků v den jejich splatnosti.