Finance

Hotovostní účet

Peněžní účet je zprostředkovatelský účet, který vyžaduje, aby držitel účtu provedl úplnou platbu v hotovosti za všechny cenné papíry zakoupené do data vypořádání. Majitel účtu si nevybral nebo mu nebylo dovoleno nakupovat cenné papíry s marží. Nákup provedený na marži je nákup za použití prostředků vypůjčených od makléřské firmy.

Investor se může rozhodnout použít hotovostní účet, aby se zapojil do konzervativních investičních postupů, které nezahrnují použití vypůjčených prostředků. Tímto způsobem se omezí množství cenných papírů, které lze zakoupit, a tím i potenciální růst investiční strategie, ale také se sníží ztráty směrem dolů, pokud poklesnou tržní ceny cenných papírů. Vzhledem k tomuto nízkorizikovému používání hotovosti se mnoho investorů rozhodlo navázat na investiční strategie s nízkým rizikem pro cenné papíry zakoupené prostřednictvím hotovostního účtu.

Je-li hotovostní účet zřízen jako svěřenecký účet (který obsahuje svěřenecké prostředky v hotovosti pro jinou stranu, například dítě), je investiční strategie obvykle obzvláště konzervativní, protože osoba, která důvěru iniciuje a financuje, může mít největší zájem na zachování hotovost uložená na účtu ve větší míře než zvýšení návratnosti investic těchto fondů.