Finance

Záporný nerozdělený zisk

Když společnost zaznamená zisk, částka zisku, snížená o dividendy vyplácené akcionářům, se zaznamená do nerozděleného zisku, což je kapitálový účet. Pokud společnost zaznamená ztrátu, zaznamená se také do nerozděleného zisku. Pokud výše ztráty přesáhne částku zisku dříve zaznamenanou na účtu nerozděleného zisku jako počáteční nerozdělený zisk, pak má společnost záporný nerozdělený zisk. Negativní nerozdělený zisk může vzniknout ziskové společnosti, pokud rozdělí dividendy, které jsou v souhrnu vyšší než celková částka jejích zisků od založení společnosti.

Záporný nerozdělený zisk se na účtu nerozděleného zisku zobrazí jako debetní zůstatek, a nikoli jako zůstatek kreditu, který se obvykle zobrazuje pro ziskovou společnost. V rozvaze společnosti jsou záporné nerozdělené zisky obvykle popsány v samostatné řádkové položce jako akumulovaný schodek.

Negativní nerozdělený zisk může být indikátorem bankrotu, protože implikuje dlouhodobou řadu ztrát. Ve výjimečných případech to může také naznačovat, že podnik byl schopen si půjčit prostředky a poté tyto prostředky rozdělit akcionářům jako dividendy; tato akce je však obvykle zakázána úvěrovými smlouvami věřitele.