Finance

Analýza hodnot procesu

Analýza hodnot procesu zahrnuje kontrolu každého kroku procesu, aby se zjistilo, zda daná aktivita poskytuje hodnotu zákazníkovi. Pokud aktivita neposkytuje hodnotu, analytický tým hledá způsoby, jak ji z procesu vyloučit. Procházením komplexní analýzy hodnot procesu může podnik odstranit náklady z organizace a zároveň zkrátit dobu trvání procesu. Když se sníží délka procesu, zákazníci zažívají kratší dobu zpracování svých objednávek, což zvyšuje úroveň spokojenosti zákazníků. V podstatě je cílem alespoň udržovat současnou úroveň služeb zákazníkům při současném snižování nákladů.

Procesy mohou projít opakovanými analýzami tohoto typu, kde lze nejnovější technologie a zařízení aplikovat na nejnovější iteraci procesu. Koncept je rovněž použitelný pro nabyté podniky, kde nabyvatel může z důvodu rozsáhlého souboru analýz procesních hodnot stanovit rozpočet pro pravděpodobné snížení nákladů.

Tato analýza se může zpočátku jevit jako vynikající způsob, jak zlepšit několik aspektů organizace, ale existuje riziko, že klíčové kontrolní body budou vyříznuty z procesu ve snaze o snížení nákladů. V důsledku toho by měli být do analýzy zahrnuti účetní pracovníci nebo analytici kontrol, aby poradili, jak zachovat důkladné kontroly.