Finance

Zajišťovací nástroj

Zajišťovacím nástrojem je určený finanční nástroj, jehož reálná hodnota nebo související peněžní toky by měly kompenzovat změny reálné hodnoty nebo peněžních toků určené zajištěné položky. A zajištěná položka je aktivum, závazek, závazek, vysoce pravděpodobná transakce nebo investice do zahraniční jednotky, která vystavuje účetní jednotku změnám reálné hodnoty nebo peněžních toků a je označena jako zajištěná.