Finance

Nerealizovaný zisk

Nerealizovaným ziskem je zvýšení hodnoty aktiva, které nebylo prodáno. Jedná se v podstatě o „papírový zisk“. Když je aktivum prodáno, stane se z něj realizovaný zisk. Přítomnost nerealizovaného zisku může odrážet rozhodnutí držet aktivum v očekávání dalších zisků, místo aby ho nyní převádělo na hotovost. Rozhodnutí o držení může rovněž zahrnovat očekávání, že delší období držení bude mít za následek nižší sazbu daně, jako je tomu v případě delšího období držení požadovaného pro daň z kapitálových výnosů.

Například společnost ABC vlastní investici, která stála 100 000 USD, ale nyní má tržní hodnotu 120 000 USD. ABC má tedy nerealizovaný zisk 20 000 $. Později ABC potřebuje hotovost, a proto se rozhodne investici prodat za 120 000 USD. ABC má nyní realizovaný zisk 20 000 $, ze kterého nyní musí platit daně.

Běžným příkladem nerealizovaného zisku je zvýšení ceny akcií, které držitel akcií označil jako akcie k prodeji. Účtování tohoto typu nerealizovaného zisku spočívá v odepsání z aktivního účtu cenných papírů k prodeji a připsání na účet akumulovaných ostatních komplexních výnosů v hlavní knize.

Podobné podmínky

Nerealizovaný zisk se také nazývá papírový zisk nebo papírový zisk, protože zisk nebo ztráta ještě nebyly převedeny na peníze.