Finance

Účtování nákladů na spuštění

Počáteční aktivity jsou ty činnosti, které jsou nutné k organizaci nového podnikání nebo k zavedení nového produktu. Účtování spouštěcích aktivit v zásadě spočívá v tom, že je musíte vynaložit podle jejich nákladů. I když jsou pokyny dostatečně jednoduché, klíčovým problémem je nepředpokládat, že s ostatními náklady podobnými nákladům na zahájení činnosti by se mělo zacházet stejným způsobem. Musíte tedy zkontrolovat další prvky GAAP, abyste našli správné zacházení s dalšími náklady, jako jsou náklady na získání zákazníka, náklady na vytvoření půjčky, náklady na výzkum a vývoj a náklady na interně vyvinutá aktiva. V některých případech mohou být tyto další náklady aktivovány.

Příklad účtování nákladů na spuštění

Armadillo Industries otevírá v Argentině novou dceřinou společnost, která bude v Jižní Americe vyrábět a prodávat své policejní zbroje. Pásovec nese následující výdaje, které všechny podléhají ošetření nákladů na spuštění:

  • Účetní a právní náklady na spuštění

  • Náklady na mzdu zaměstnanců

  • Školení zaměstnanců

  • Studie proveditelnosti

  • Náborové náklady

  • Cestovní náklady

Všechny tyto náklady by měly být účtovány do nákladů, které vzniknou.