Finance

Reverzní akvizice

K reverzní akvizici dochází, když existuje podniková kombinace, ve které je účetní jednotka vydávající cenné papíry označena jako nabývaný pro účetní účely. Toto uspořádání obvykle probíhá tak, že soukromě vlastněná společnost může být získána menší shell společností, která je veřejně držena, což má za následek sloučenou entitu, která je veřejně držena.

Po zpětné akvizici převezme vedení dříve soukromé společnosti spojené podnikání a vydá všechny veřejné přihlášky očekávané od veřejně vlastněné entity. Při zapojení do reverzních akvizic je třeba vzít v úvahu tři hlavní rizika:

  • Entita shellu může obsahovat nezdokumentované závazky

  • Výsledný veřejný subjekt dosud nezískal žádné peníze, jako by tomu bylo v případě počáteční veřejné nabídky (IPO)

  • Je nepravděpodobné, že by existoval velký trh pro akcie subjektu, což by investorům ztěžovalo prodej jejich akcií

Vzhledem k právě uvedeným problémům mají reverzní akvizice tendenci využívat menší organizace, které si nemohou dovolit úplné IPO.