Finance

Poptávkový vklad

Vklad na požádání je hotovost ponechaná na bankovním účtu, který si vkladatel může kdykoli vybrat, aniž by o tom banku předem informoval. Vklady na požádání mají následující vlastnosti:

  • Fondy jsou splatné na vyžádání

  • Fondy mohou být úročeny

  • Žádné požadavky na způsobilost

  • Žádné omezení počtu výběrů nebo převodů

  • Žádné období splatnosti

Spotřebitelé a podniky zaparkují většinu svých prostředků na vklady na požádání, aby mohli platit za své průběžné denní výdaje. Šekové účty a některé spořicí účty se považují za charakteristiky vkladů na vyžádání.

Vklady na požádání jsou součástí klasifikace M1 národní peněžní zásoby a tvoří velkou část celkové peněžní zásoby. Velká část rezerv, které si banky mohou ponechat, je spojena s depozity na požádání v držení jejich klientů.