Finance

Zajištění

Zajištění je technika snižování rizika, při níž účetní jednotka používá derivátový nebo podobný nástroj k vyrovnání budoucích změn reálné hodnoty nebo peněžních toků aktiva nebo závazku. Perfektní zajištění eliminuje riziko následného pohybu cen. Zajištěnou položkou může být jakákoli z následujících položek jednotlivě nebo ve skupině s podobnými rizikovými charakteristikami:

  • Vysoce pravděpodobná předpovědní transakce

  • Čistá investice do zahraniční jednotky

  • Uznané aktivum

  • Uznaná odpovědnost

  • Neuznaný pevný závazek

Účinnost zajištění je množství změn reálné hodnoty nebo peněžních toků zajištěné položky, které jsou kompenzovány změnami reálné hodnoty nebo peněžních toků zajišťovacího nástroje.

Zajišťovací účetnictví zahrnuje přiřazení derivátového nástroje k zajištěné položce a poté uznání zisků a ztrát z obou položek ve stejném období.