Finance

Manuál rozpočtu

Manuál k rozpočtu obsahuje sadu pokynů, které ukazují vedoucím oddělení, jak připravit své rozpočty na nadcházející rok. Použití příručky standardizuje informace, které jsou připraveny pro účetní oddělení, a zároveň objasňuje načasování, kdy mají být informace o rozpočtu předloženy ke kontrole. Rozpočtové příručky se nejčastěji používají ve větších organizacích, kde je vysoký stupeň složitosti a vyžadují větší koordinaci při přípravě rozpočtového modelu.