Finance

Super variabilní kalkulace

Super variabilní náklady považují zcela variabilní náklady pouze za část nákladů na zásoby. Všechny ostatní náklady jsou účtovány do nákladů v daném období. To obvykle znamená, že do nákladů na zásoby jsou zahrnuty pouze přímé materiály. Super-variabilní kalkulace je použitelná pouze pro účely interního výkaznictví, protože není povolena podle GAAP nebo IFRS. Pro účely externího hlášení musí být režijní náklady továrny také přiděleny k nákladům na zásoby. Kvůli tomuto problému došlo u super-variabilních nákladů k omezenému použití.

Podobné podmínky

Super variabilní kalkulace se také nazývá propustnost.