Finance

Definice kapitačního poplatku

Kapitační poplatek je pevná měsíční platba poskytovaná poskytovateli zdravotní péče plánem zdravotní péče výměnou za závazek poskytovat služby určitým pacientům. Platba se provádí, i když se pacient nikdy neobjeví. Pokud poskytovatel zdravotní péče přijme kapitační poplatky, musí uznat odpovědnost za nezaplacené pohledávky, která zahrnuje pohledávky, které dosud nebyly nahlášeny. K odhadu výše tohoto závazku lze použít kontrolu podílu škod nahlášených v pozdějších obdobích a jejich výše.

Poplatky za kapitulaci jsou alternativou k platbě poskytovateli zdravotní péče za konkrétní služby poskytované pacientům.