Finance

Čisté vypořádání

Čisté vypořádání je systém vypořádání plateb mezi bankami, kde se kumuluje velké množství transakcí a vzájemně se započítávají, přičemž mezi bankami se přenáší pouze čistý rozdíl. Platby zpracované prostřednictvím čistého vypořádacího systému obvykle čekají na konec dne, kdy jsou všechny transakce mezi bankami shrnuty a vzájemně započteny clearingovou institucí; clearingová instituce poté odešle informace o čistém převodu zúčtovací instituci, která provede převod finančních prostředků mezi bankami. Zúčtovací instituce obvykle dokončí svůj denní proces sumarizace a předá informace o čistém převodu zúčtovací instituci po mezní době zúčtovací instituce. To znamená, že převod finančních prostředků na účet banky příjemce bude zpožděn o jeden pracovní den. Několik clearingových institucí shromažďuje informace o čistém převodu do zúčtovacích institucí nejen před jejich mezními časy, ale i několikrát za den, což umožňuje podobné rychlosti zúčtování jako v systémech hrubého vypořádání. Cena transakcí čistého vypořádání je nízká, takže transakce s nižší hodnotou se obvykle vypořádávají prostřednictvím těchto systémů.