Finance

Výnosy z investic

Investiční výnosy se týkají výnosů z investovaných fondů. Jedná se obvykle o úroky z dluhových cenných papírů nebo dividendy z kapitálových cenných papírů. Investiční výnosy jsou obvykle považovány za vedlejší výnosy ve srovnání s výnosy generovanými provozem podniku, a proto jsou odděleny na samostatném účtu.