Finance

Ovladač nákladů na aktivitu

Ovladač nákladů na aktivitu je akce, která spouští vznik nákladů. Ovladač nákladů způsobí vznik variabilních výdajů. Může existovat více než jeden ovladač nákladů na aktivitu, který iniciuje vznik variabilních výdajů. Pokud má manažerský tým komplexní znalosti o nákladech na činnost, může činit lepší rozhodnutí, která zvýší ziskovost organizace. Při formulování informací o finančním účetnictví se nepožadují ovladače nákladů na aktivitu. Místo toho se používají v informačních systémech pro správu.

Příklady činitelů nákladů na aktivitu jsou přímé pracovní hodiny, použitá metráž, počet objednávek na změnu zákazníka a počet požadovaných nastavení stroje.