Finance

Náklady na doručení

Náklady na doručení je účet hlavní knihy, ve kterém jsou uloženy všechny náklady na dopravu z podnikání. Výdaje, které mohou být uloženy na tomto účtu, zahrnují náklady na palivo a poplatky zaplacené za dopravní služby třetích stran. Tento účet může být zahrnut do položky nákladů na prodané zboží ve výkazu zisku a ztráty.