Finance

Dočasné investice

Dočasné investice jsou cenné papíry, které lze v blízké budoucnosti prodat a u nichž se očekává, že tak učiní. Tyto investice se běžně používají, když má podnik krátkodobý přebytek prostředků, ze kterých chce vydělat úroky, ale které budou potřebné k financování operací v blízké budoucnosti. Tyto typy investic jsou obvykle velmi bezpečné, ale mají také poměrně nízkou návratnost. Dočasné investice jsou v rozvaze klasifikovány jako krátkodobá aktiva.

Příkladem dočasných investic jsou fondy peněžního trhu a státní pokladniční poukázky.