Finance

Splatné daně ze mzdy

Splatná daň ze mzdy je účet odpovědnosti, který obsahuje celkový součet daní ze mzdy odečtených ze mzdy zaměstnanců a zaměstnavatelské části daní ze mzdy. Zůstatek na tomto účtu je zvýšen přidáním nových závazků a snížen o platby provedené příslušným řídícím orgánům. Účet tedy obsahuje pouze neodvedené daně ze mzdy.

Tento účet je klasifikován jako krátkodobý závazek, protože částky na něm jsou splatné za méně než jeden rok.