Finance

Spravedlivý titul

Equitable title je právo na užívání a užívání aktiv. Koncept často odkazuje na finanční podíl na nemovitosti, i když k ní vlastní jiný subjekt. Tato situace nejčastěji nastává v trustu, kde správce má nárok na majetek v trustu až do pozdějšího data, kdy je majetek převeden na jednoho nebo více příjemců. Během období důvěryhodnosti má svěřenský správce právní nárok na nemovitost, zatímco příjemci mají v majetku spravedlivý titul. Příjemci jako takoví mají právo na jakýkoli přírůstek hodnoty vyvolaný zhodnocením nemovitosti během doby trvání svěřenského fondu.

Jako další příklad spravedlivého titulu může investor do nemovitosti držet spravedlivý titul v nemovitosti, nikoli však právní titul, který vlastní strana, která koupila nemovitost jménem investora.