Finance

Kontrolní rámec

Kontrolní rámec je koncepční základ pro formulování souboru kontrol pro organizaci. Účelem této sady ovládacích prvků je minimalizovat riziko pomocí koordinovaného používání postupů a postupů. Nejznámějším kontrolním rámcem je Integrovaný rámec, který vyvinul Výbor sponzorských organizací (COSO) komise Treadway. Tento rámec definuje vnitřní kontrolu jako proces, který je navržen tak, aby poskytoval přiměřenou jistotu ohledně dosažení cílů v následujících třech oblastech:

  • Efektivita a efektivita provozu firmy

  • Spolehlivost finančního výkaznictví firmy

  • Soulad firmy s platnými zákony a předpisy

Rámec zahrnuje následující obecné koncepty:

  • Interní kontrola není samoúčelná; je to spíše proces, který je určen k podpoře požadavků podnikání.

  • Interní kontrolu ovlivňují jednotlivci v celém podniku; není to jen soubor zásad, postupů a forem.

  • Interní kontrola může poskytnout přiměřenou jistotu pouze vedení a představenstvu organizace; nemůže poskytnout absolutní jistotu.

  • Interní kontrola je zaměřena na dosažení konkrétních cílů v rámci podniku.