Finance

Transakční přístup

Transakční přístup je koncept odvození finančních výsledků podniku zaznamenáním jednotlivých výnosů, výdajů a dalších nákupních transakcí. Tyto transakce se poté agregují, aby se zjistilo, zda podnik získal zisk nebo ztrátu. Transakční přístup je základní koncept, který je základem velké části účetnictví. Pokud tedy existují výnosy 3 miliony USD a výdaje 2,5 milionu USD, odvozené z jednotlivých transakcí, pak by zisky měly být 500 000 USD.

Alternativou k transakčnímu přístupu je rozvahový přístup, podle něhož se čistý zisk nebo čistá ztráta odvozuje stanovením čisté změny vlastního kapitálu během účetního období, bez transakcí souvisejících s:

  • Vyplacené dividendy

  • Prodej akcií

  • Výkup akcií

Pokud tedy vlastní kapitál vlastníků na konci účetního období činí 5 milionů USD a na začátku období bylo vlastní kapitál 4,5 milionu USD, rozdíl 500 000 USD je zisk.

Ačkoli společnosti používají k odvození výsledků transakční přístup, auditoři používají u auditorských společností přístup k rozvaze. Auditoři tedy podrobně zkontrolují všechny rozvahové účty a zpětně do informací o čistém zisku nebo ztrátě ze své kontroly rozvahy. To se provádí, aby se zabránilo auditu velkého počtu transakcí uvedených ve výkazu zisku a ztráty.