Finance

Selhání auditu

K selhání auditu dochází, když se auditor odchýlí od příslušných profesionálních standardů tak, že výrok obsažený v jeho auditorské zprávě je nepravdivý. Selhání auditu jsou často spojena s nedostatečným zaškolením auditorů, nedostatečným profesionálním skepticismem při hodnocení prohlášení vedení, nedostatečným hodnocením odhadů ocenění klientů, v zásadě se vůbec neúčastní žádných auditorských činností a / nebo vytvářením nedostatečné dokumentace k auditu.