Finance

Jak sladit bankovní výpis

Sladění bankovního výpisu zahrnuje srovnání záznamů banky o kontrole aktivity účtu s vašimi vlastními záznamy aktivity pro stejný účet. Účelem je vyhledat rozdíly mezi oběma verzemi a aktualizovat své záznamy tak, aby odpovídaly záznamům banky, a také zjistit chyby, které banka udělala. Stručně řečeno, je nutné provést bankovní odsouhlasení, aby byla zajištěna správnost zůstatku na vašem běžném účtu. Auditorská společnost v rámci svých ročních auditorských postupů obvykle požaduje podrobné odsouhlasení bankovního výpisu na konci roku. Chcete-li odsouhlasit bankovní výpis, postupujte takto:

  1. Na konci měsíce obdržíte od banky bankovní výpis, který uvádí všechny vklady provedené na váš běžný účet, stejně jako všechny šeky, které provedly zúčtování banky, a řadu dalších poplatků na účet, například za poplatky za správu účtu. Na zadní straně tohoto prohlášení by měl být formulář pro smíření, který můžete použít k dokončení smíření. Pokud je to jednodušší, použijte vlastní formulář pro smíření.

  2. Přiřaďte každý z vkladů ve svých záznamech k vkladům uvedeným na bankovním výpisu. Pokud jste zaznamenali vklad, který banka během měsíce ještě neobdržel, uveďte tento vklad jako srovnávací položku, která by měla být přidána ke konečnému zůstatku banky na vašem účtu.

  3. Porovnejte částku každého vkladu zaznamenanou bankou s částkou, kterou jste zaznamenali. Je možné, že banka odmítla šek v rámci dávky uložených šeků nebo zaznamenala částku šeku jinak. Částka zamítnutého šeku by měla být přičtena k konečnému zůstatku banky na hotovosti.

  4. Pokud se liší částka šeku zaznamenaného bankou, možná jste udělali chybu ve svých účetních záznamech. Pokud ano, upravte záznam o vkladu. Pokud banka udělala chybu, kontaktujte banku s těmito informacemi a uveďte rozdíl jako srovnávací položku.

  5. Přiřaďte všechny šeky uvedené v bankovním výpisu k tomu, že zúčtovaly banku, s těmi, které jsou uvedeny ve vašem šekovém registru. Zaškrtněte vedle každé kontroly ve svém šekovém registru, která odpovídá šekům uvedeným na bankovním výpisu. Porovnejte také částky šeků; pokud existuje rozdíl mezi částkou zaznamenanou bankou a vašimi vlastními záznamy, upravte své záznamy nebo kontaktujte banku ohledně rozdílu.

  6. Udělejte si seznam všech šeků ve vašem šekovém registru, které dosud nezúčtovaly banku. Součet těchto nevyúčtovaných šeků je srovnávací položka, která je odečtením od konečného zůstatku banky na vašem účtu.

  7. Projděte si různé debety a kredity na účtu uvedené na bankovním výpisu a ověřte, zda jste je zaznamenali do svých vlastních záznamů. Je docela možné, že žádná z těchto položek nebyla uvedena, takže než budete pokračovat, nezapomeňte upravit hotovostní zůstatek těchto položek. Příkladem různých položek jsou poplatky za odražené šeky, poplatky za přečerpání účtu, poplatky za vedení účtu a poplatky za další objednané zásoby šeku.

  8. Přidejte nebo odečtěte všechny odsouhlasené položky z konečného hotovostního zůstatku banky pro váš účet a porovnejte výsledek s vaším vlastním záznamem konečného hotovostního zůstatku. Pokud se tato dvě čísla neshodují, je možné, že se počáteční zůstatky těchto dvou čísel také neshodovaly, v takovém případě byste měli odsouhlasit bankovní výpis za předchozí období. Jinak v aktuálním období stále existuje položka odsouhlasení, kterou jste dosud nezjistili.

  9. Po dokončení odsouhlasení sešijte seznam všech položek odsouhlasení do bankovního výpisu nebo tyto položky zapište do formuláře odsouhlasení uvedeného na zadní straně bankovního výpisu. Uložte tyto informace, abyste na ně v budoucnu mohli odkazovat.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found