Finance

Snižování nákladů

Vyčerpání nákladů je metoda přidělení nákladů na těžbu přírodních zdrojů vyrobeným jednotkám. Koncept se používá k určení výše nákladů na těžbu, které lze účtovat do nákladů. Snižování nákladů zahrnuje následující kroky:

  1. Určete celkovou investici do zdroje (například nákup uhelného dolu).

  2. Určete celkové množství těžitelného zdroje (například tuny dostupného uhlí).

  3. Přiřaďte náklady každé spotřebované jednotce zdroje na základě podílu z celkového dostupného množství, které bylo použito.

Alternativou k vyčerpání nákladů je procentuální vyčerpání, kdy se procento specifické pro minerály vynásobí hrubým příjmem generovaným nemovitostí během daňového roku. Existují omezení týkající se použití této metody. Například u stojícího dřeva musí být použito snížení nákladů.

Snižování nákladů je podobné jako odpisy, kdy jsou náklady na hmotný majetek účtovány do nákladů po určitou dobu. Mezi snížením nákladů a amortizací existují dva klíčové rozdíly:

  • Snížení nákladů lze použít pouze u přírodních zdrojů, zatímco odpisy lze použít u všech hmotných aktiv

  • Snižování nákladů se liší v závislosti na úrovních využití, zatímco amortizace je fixní periodický poplatek