Finance

Rozhodnutí o zvláštních objednávkách

Rozhodnutí o zvláštních objednávkách zahrnují situace, ve kterých se vedení musí rozhodnout, zda přijme neobvyklé objednávky zákazníků. Tyto objednávky obvykle vyžadují speciální zpracování nebo zahrnují požadavek na nízkou cenu. Konečným bodem při řešení zvláštních objednávek je, zda firma může generovat určité množství přírůstkového zisku tím, že souhlasí se zpracováním objednávky. Při tomto rozhodování je třeba porovnat přírůstkovou změnu příjmů firmy, proti které je vyrovnána přírůstková změna nákladů. Je také třeba zvážit, zda je k dispozici dostatečné množství přírůstkové výrobní kapacity, které lze použít ke zpracování další objednávky.

Běžnou chybou při rozhodování o zvláštních objednávkách je nerozpoznání, že objednávka odvede výrobní kapacitu od stávajících objednávek, které generují vyšší zisk, což má za následek čistý pokles celkového zisku podniku.