Finance

Definice poměru kyselinového testu

Poměr kyselých testů porovnává nejvíce krátkodobá aktiva společnosti s jejími krátkodobými závazky. Záměrem tohoto poměru je vyhodnotit, zda má podnik dostatek hotovosti k úhradě svých okamžitých závazků. Pokud ne, existuje značné riziko selhání. Vzorec je:

(Hotovost + Obchodovatelné cenné papíry + Pohledávky) ÷ Krátkodobé závazky = Poměr testu na kyselinu

Například podnik má hotovost 50 000 USD, obchodovatelné cenné papíry 80 000 USD a pohledávky 270 000 USD, které jsou kompenzovány 100 000 USD aktuálních závazků. Výpočet jeho poměru kyselinového testu je:

(50 000 USD v hotovosti + 80 000 USD v cenných papírech + 270 000 USD v pohledávkách) ÷ 100 000 USD Běžné závazky

= 4:1

Poměr je nejužitečnější v situacích, kdy existují některá aktiva, která mají nejistou likviditu, například zásoby. Tyto položky nemusí být po určitou dobu směnitelné na hotovost, a proto by se neměly srovnávat se současnými závazky. V důsledku toho se tento poměr běžně používá k hodnocení podniků v průmyslových odvětvích, která využívají velké množství zásob, jako je maloobchod a výrobní odvětví. Je méně užitečné v podnicích poskytujících služby, jako jsou internetové společnosti, které mají tendenci držet velké hotovostní zůstatky.

Ačkoli je obecně spolehlivý, může poměr přinést nesprávné údaje v následujících situacích:

  • Když má společnost nevyužitý úvěrový rámec. V takovém případě může mít po ruce malou nebo žádnou hotovost, a přesto může čerpat z hotovosti v úvěrové linii a platit své účty.

  • Když se aktuální závazky zpozdí. Podle definice zahrnují současné závazky veškeré závazky splatné v příštím roce. Závazek splatný na konci tohoto období se stále objevuje ve jmenovateli, i když není nutné jej okamžitě platit.

Podobné podmínky

Poměr kyselinového testu je také známý jako rychlý poměr a poměr kyselin.