Finance

Elektronická výměna dat

Elektronická výměna dat (EDI) je obchodní jednání využívající standardizované formáty transakcí. Jeden obchodní partner vytvoří transakci ve standardním formátu a odešle ji do elektronické schránky, ze které si další obchodní partner stáhne informace pro vlastní potřebu. V ideálním případě jsou tyto transakce automaticky vytvářeny a čteny vysílajícími a přijímajícími organizacemi. Výsledkem je bezpapírová výměna informací vysokou rychlostí, protože mezi oběma stranami neexistuje čas na přechod. Transakce nejčastěji používané v systému EDI jsou nákupní objednávky a faktury. Tyto systémy jsou většinou používány většími organizacemi, protože si mohou lépe dovolit instalaci a integraci EDI systému do svých vlastních systémů.