Finance

Je vybavení aktuálním aktivem?

Zařízení se nepovažuje za aktuální aktivum. Místo toho je klasifikován jako dlouhodobé aktivum. Důvodem této klasifikace je, že zařízení je v rozvaze označeno jako součást kategorie stálých aktiv a tato kategorie je dlouhodobým aktivem; to znamená, že doba používání dlouhodobého majetku se prodlužuje o více než jeden rok. Tato klasifikace zařízení se vztahuje na všechny typy zařízení, včetně kancelářského vybavení a výrobních strojů.

Zařízení se nepovažuje za aktuální aktivum, i když jeho cena klesne pod prahovou hodnotu kapitalizace podniku. V tomto případě je zařízení jednoduše účtováno do nákladů v období, které vzniklo, takže se v rozvaze vůbec neobjeví - místo toho se objeví pouze ve výkazu zisku a ztráty.

Pokud se očekává, že zařízení kategorie stálých aktiv bude do jednoho roku odprodáno nebo jinak zlikvidováno, jeho účetní hodnota se stále klasifikuje jako dlouhodobé aktivum; i v této situaci stále není klasifikován jako krátkodobé aktivum.

Pokud se podnik běžně zabývá nákupem a prodejem zařízení, jsou tyto položky místo toho klasifikovány jako zásoby, což je aktuální aktivum. Například distributor kopírovacích strojů může udržovat velké množství kopírovacích strojů, které jsou všechny klasifikovány jako zásoby.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found