Finance

Náklady na podporu

Náklady na podporu jsou ty výdaje, které přímo nevznikají ve výrobním procesu, ale které jsou potřebné k udržení chodu výrobních operací. Příkladem nákladů na podporu jsou výdaje v odděleních zajištění kvality a nákupu. Tyto náklady se přímo nemění se změnami objemu jednotky.