Finance

Hodnota splatnosti

Hodnota splatnosti je částka splatná a splatná držiteli finančního závazku ke dni splatnosti závazku. Termín obvykle označuje zbývající zůstatek jistiny na půjčce nebo obligaci. V případě cenného papíru je hodnota splatnosti stejná jako nominální hodnota.