Finance

Diferenciální výnosy

Diferenciální příjem je rozdíl v prodeji, který bude generován dvěma různými způsoby. Koncept se běžně používá při hodnocení, která ze dvou (nebo více) investic do podnikání. Manažer například uvažuje, zda investovat do nové produktové řady, která vygeneruje nový prodej 1 000 000 USD, nebo zvýší marketing stávající produktové řady, což zvýší její prodej o 700 000 USD. Rozdíl mezi oběma alternativami je 300 000 USD.

Klam při používání koncepce diferenciálního výnosu spočívá v tom, že nevěnuje pozornost rozdílovému zisku nebo peněžním tokům generovaným různými rozhodnutími. Zisky nebo peněžní toky jsou mnohem důležitější než výnosy, protože přispívají k finančnímu zdraví podniku.