Finance

Poměr knihy k účtu

Poměr book-to-bill porovnává množství nových objednávek získaných s množstvím zboží a služeb fakturovaných v období měření. Když se tento poměr rozšiřuje (poměr je větší než 1), znamená to, že organizace je schopna nahradit nevyřízené zakázky objednávek novými objednávkami. Naopak, když tento poměr klesá (poměr je menší než 1), je to silný indikátor blížících se problémů, protože podnik nyní čelí vyhlídce, že nakonec nebude mít vůbec žádné nevyřízené položky, což povede k rychlému poklesu jeho hlášené prodeje. Například společnost vygeneruje 1 milion dolarů nových objednávek za měsíc, zatímco fakturuje svým zákazníkům 800 000 dolarů ve stejném období. Výsledkem je poměr knihy k faktuře 1,25, který se počítá takto:

1 000 000 ÷ 800 000 $ = 1,25 poměr knihy k faktuře

Poměr je obzvláště důležitý v průmyslových odvětvích, kde je poptávka zákazníků nestálá, protože vedení musí pochopit, kdy začít snižovat kapacitu, aby uspokojilo klesající úrovně poptávky. Tento poměr používají také investoři, protože vysoký poměr naznačuje, že organizace má silný obchodní model, který přitahuje zákazníky, a proto si zaslouží investici. Naopak klesající poměr (zejména v řadě sledovaných období) je indikátorem možného bankrotu.

Poměr lze také použít jako předstihový indikátor změn ekonomických podmínek. Pokud například tento poměr klesá v celém automobilovém průmyslu, jedná se o silný indikátor toho, že se ekonomika převrací do recese.