Finance

Výroční zpráva

Výroční zpráva je publikace vydaná akcionářům, věřitelům a regulačním organizacím společnosti po skončení jejího fiskálního roku. Zpráva obvykle obsahuje alespoň výkaz zisku a ztráty, rozvahu, výkaz peněžních toků a doprovodné poznámky pod čarou. Může také obsahovat dopis akcionářům, komentáře vedení, zprávu o auditu a různé podpůrné plány, které mohou regulační organizace požadovat. Tento dokument býval hlavním produktem oddělení vztahů s investory, ale jeho význam v průběhu času klesal.

Méně nákladnou výroční zprávou je souhrnná zpráva, což je veřejná společnost Form 10-K s obalem výroční zprávy.