Finance

Audit

Audit je prověrka účetních záznamů účetní jednotky a fyzická kontrola jejího majetku. Pokud je provádí certifikovaný veřejný účetní (CPA), může CPA vyjádřit názor na poctivost účetní závěrky účetní jednotky. Toto stanovisko je poté vydáno společně s finančními výkazy investiční komunitě.

Interní audit může řešit širokou škálu problémů, například dodržování zásad společnosti zaměstnanci. Audit souladu obvykle řeší dodržování pravidel a předpisů vládní agentury ze strany účetní jednotky.