Finance

Exekutivní náklady

Exekutivní náklady jsou jakékoli výdaje nezahrnuté do minimálních průběžných plateb spojených s leasingem. Nájemce hradí pronajímateli veškeré náklady na vedení, které pronajímateli vzniknou. Příklady exekutivních nákladů jsou majetkové daně, pojištění a výdaje na údržbu.