Finance

Účetní standard

Účetním standardem je dokument vydaný orgánem stanovujícím pravidla, který stanoví způsob, jakým se mají účetní transakce zaznamenávat a vykazovat. Subjekty, které nejčastěji vydávají účetní standardy, jsou Rada pro finanční účetní standardy (FASB) a Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB). Pokud organizace dodržuje účetní standardy, může její účetní závěrku ověřit externí auditor, což je standardní požadavek věřitelů, věřitelů a investorů.

Účetní standardy pokrývají širokou škálu témat, včetně následujících:

  • Obecné zásady

  • Prezentace

  • Aktiva

  • Závazky

  • Spravedlnost

  • Příjmy

  • Výdaje

  • Široké transakce

  • Specifické pro dané odvětví