Finance

Analýza účtu

Analýza účtu zahrnuje prověření podrobných řádkových položek, které účet tvoří. Analýza účtů je obzvláště běžná u těch účtů zahrnutých v rozvaze, protože se jedná o skutečné účty, jejichž zůstatky pokračují rok od roku. Bez řádné analýzy účtu mají tyto účty tendenci vytvářet částky, které měly být v určitém okamžiku v minulosti očištěny. Pokud externí auditoři společnosti zjistí tyto problémy během auditu, budou požadovat odepsání označených položek, což povede k neočekávanému snížení výnosů. Aby se zabránilo těmto hromadným odpisům, je osvědčeným postupem rutinně zkoumat obsah rozvahových účtů po celý rok. Větší účty lze kontrolovat každý měsíc, zatímco menší účty lze kontrolovat pouze jednou za čtvrtletí.

Analýzu účtu lze provést také na nominálních účtech, které tvoří výkaz zisku a ztráty. Tyto účty jsou však na konci každého fiskálního roku vyprázdněny na nerozdělený zisk, takže na těchto účtech je jen málo příležitostí k vytváření neobvyklých položek. Typickým výsledkem takové analýzy je pouze to, že položka výnosů nebo výdajů byla zaznamenána na nesprávném účtu výnosů nebo výdajů; výsledný přesun položky na jiný účet nemá žádný čistý dopad na zisk nebo ztrátu vykázanou účetní jednotkou. Analýza účtu je tedy nejziskovější na rozvahových účtech.

Dobrým způsobem, jak provést analýzu účtu, je rozdělit obsah účtu na jeden list elektronické tabulky a přiřadit ke konci listu datum konce měsíce. Sladit podrobnosti v listu se zůstatkem na účtu. Když se pro stejný účet provede další analýza účtu, zkopírujte obsah listu do nového listu, označte stránku novým koncem měsíce a účet znovu sladte. Použitím tohoto přístupu uchováte záznam obsahu účtu měsíc po měsíci tak dlouho, jak chcete. To je užitečné pro zkoumání historických účetních otázek a lze jej použít k zodpovězení otázek auditorů po skončení fiskálního roku.

Další výhodou analýzy účtu je, že osoba provádějící kontroly může zaznamenat neobvyklé výdaje a upozornit je na vedení. To může mít za následek vyloučení určitých výdajů nebo možná identifikaci podvodu spáchaného proti společnosti. Dobrý způsob, jak tyto anomálie odhalit, je kontrola zůstatků na účtech na trendové linii za posledních několik let.

V nákladovém účetnictví se termín analýzy účtu používá také k určení pevných a variabilních nákladových složek účtu, což je užitečné pro analýzu marže příspěvku a konstrukci flexibilních rozpočtů.